Nasze działania

Piaseczyńskie Centrum Integracji to kolejny projekt, który prowadzimy dzięki współpracy z IOM Polska. Projekt finansowany jest z funduszy rządu Stanów Zjednoczonych. Skierowany jest do uchodźców i uchodźczyń wojennych z Ukrainy.

W ramach działalności Centrum oferujemy:

  • kursy języka polskiego oraz języka angielskiego;
  • kursy kultury i cywilizacji Polski;
  • spotkania i warsztaty z doradcami zawodowymi i biznesowymi, którzy wesprą w planowaniu i realizacji kariery zawodowej. Doradcy wspierają w przygotowaniu CV, opracowaniu planu działania oraz nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi pracodawcami. Służą też wszechstronna pomocą tym, którzy planują rozpocząć własną działalność biznesową w Polsce;
  • kursy podnoszące kompetencje zawodowe uczestników: m.in. kursy kroju i szycia, kursy komputerowe, a także takie, które rozwijają efektywność osobistą (komunikowanie się, zarządzanie czasem, autoprezentacja, asertywność, rozwiązywanie konfliktów itp.);
  • kursy pomagające w radzeniu sobie z traumą i stresem.

W Centrum działa również świetlica dla dzieci, zapewniająca opiekę i ciekawy program w czasie, gdy rodzice uczestniczą w zajęciach.

kurs kroju i szycia

Od grudnia 2021 r., we współpracy z Piaseczyńską Radą Kobiet oraz Stowarzyszeniem Inicjatywa Kobiety Piaseczno! realizujemy pilotażowy projekt Kobiety Piaseczna Witają!, który skierowany jest do kobiet imigrantek mieszkających w naszej gminie. Jest on finansowany przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji.

W ramach projektu:

🇵🇱 prowadzony lekcje języka polskiego oraz kultury i cywilizacji Polski,

🇵🇱 obejmujemy uczestniczki projektu wsparciem psychologicznym,

🇵🇱 organizujemy spotkania z przedstawicielami Urzędu Miasta,

🇵🇱 oferujemy konsultacje doradcy zawodowego,

🇵🇱 organizujemy wycieczki integracyjne i krajoznawcze,

🇵🇱 prowadzimy edukację młodzieży na temat migracji.

Fundacja prowadzi szereg zajęć dla uchodźców z Ukrainy

Zajęcia o charakterze kulturowym i językowym odbywały się w szkołach podstawowych w Krakowie i Bolesławcu oraz w grupach uchodźców w Sanoku, Krośnie, Kielcach i Krakowie.


Konkurs Wiedzy o Polsce w Łucku

Nasza Fundacja od 2019 jest partnerem w przygotowaniach i realizacji konkursu Wiedzy o Polsce organizowanego na Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku. W 2020 i 2021 roku konkurs odbył się online. Więcej na: https://monitor-press.com/pl/2-pol/wiadomo-ci/8867-26948.html.

Program „Polonistyki na Ukrainie” 2020-2022

Od roku 2020 realizujemy program „Polonistyki na Ukrainie”, który częściowo kontynuuje dawny duży projekt koordynacji i wsparcia polonistyk ukraińskich (szczegóły na: polonistykinaukrainie.pl). W ramach tej kontynuacji opracowujemy bibliografię prac naukowych polonistów ukraińskich (prace językoznawcze i literaturoznawcze) oraz organizujemy Biesiady Polonistyczne – spotkania młodych naukowców – polonistów. W roku 2020 Biesiada odbyła się online. Prace z roku 2020 i lat wcześniejszych na: polonistykinaukrainie.pl.

W roku 2021 odbyło się kilka spotkań on-line na temat nauczania kultury polskiej na Ukrainie. Wydano zaświadczenia. Więcej: https://vnu.edu.ua/uk/news/kulturologichniy-aspekt-vikladannya-polskoi-movi?fbclid=IwAR2R-JKlA8SElgzf0hI-5FvGpwxBOE8MzCd3seosRA4VplfqHXkGQYS0unw oraz https://monitor-press.com/pl/2-pol/wiadomo-ci/9838-29360.html?fbclid=IwAR22k3_NS8iUlphZZwRFOCfkdDzBDCmF5Cn22Mh8zKKj1NW2tJqyvqAdPQA

Fundacja bierze czynny udział w Panelach Dydaktycznych w Łucku

Więcej: https://monitor-press.com/pl/2-pol/wiadomo-ci/9690-29027.html?fbclid=IwAR2aT9r4otogQplZu0jXETSeFrs8lEVwsg-4wp4aSX31u53r1zac7wDjYE8