Nasze działania

Od grudnia 2021 r., we współpracy z Piaseczyńską Radą Kobiet oraz Stowarzyszeniem Inicjatywa Kobiety Piaseczno! realizujemy pilotażowy projekt Kobiety Piaseczna Witają!, który skierowany jest do kobiet imigrantek mieszkających w naszej gminie. Jest on finansowany przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji.

W ramach projektu:

🇵🇱 prowadzony lekcje języka polskiego oraz kultury i cywilizacji Polski,

🇵🇱 obejmujemy uczestniczki projektu wsparciem psychologicznym,

🇵🇱 organizujemy spotkania z przedstawicielami Urzędu Miasta,

🇵🇱 oferujemy konsultacje doradcy zawodowego,

🇵🇱 organizujemy wycieczki integracyjne i krajoznawcze,

🇵🇱 prowadzimy edukację młodzieży na temat migracji.