Zarząd

Magdalena Bogusławska Prezeska Zarządu Fundacji

Magdalena Bogusławska

Z wykształcenia filolożka. Menedżerka oświaty, doradczyni zawodowa, metodyczka nauczania języków obcych (w tym j. polskiego jako obcego), trenerka i nauczycielka. Ekspertka wiodąca w projekcie Szkoła dla innowatora realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W latach 2012-2016 pracowała we WSiP, gdzie m.in. pełniła funkcję dyrektor Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych (niepublicznego ośrodka doskonalenia nauczycieli), zajmując się na szeroką skalę programami wspierającymi rozwój zawodowy nauczycieli i nauczycielek. Wcześniej (2008-2012) pracowała jako dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. W ORPEG m.in. zainicjowała i nadzorowała realizację projektu EFS Otwarta Szkoła System Wsparcia Uczniów Migrujących, którego istotą było tworzenie dostępu do nauczania polskojęzycznego dla dzieci polonijnych niemającym dostępu do polskich szkół stacjonarnych. W latach 1990-2008 związana ze środowiskiem warszawskich szkól „Bednarska”. Obszarami jej szczególnych zainteresowań są: problematyka uczniowskiej aktywności, nowoczesne technologie w procesie uczenia się – nauczania, dwujęzyczność, edukacja wielokulturowa, zagadnienia przywództwa, wdrażanie zmiany oraz kształcenie kompetencji proinnowacyjnych. Autorka publikacji z dziedziny edukacji, ekspertka i współpracowniczka wielu organizacji działających w obszarze edukacji.

Dr Jerzy Kowalewski  Wiceprezes i Sekretarz Zarządu Fundacji

dr Jerzy Kowalewski

Absolwent UJ (1996), nauczyciel języka polskiego jako obcego na UJ, od 1998 nauczyciel języka i kultury polskiej na Białorusi (Grodno) i Ukrainie (Użgorod, Sąsiadowice), asystent w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ (2005-2008), metodyk w Centrum Metodycznym w Drohobyczu (2008-2010), lektor języka polskiego na uniwersytetach w Kijowie (2004/2005), Drohobyczu (2008-2010) i we Lwowie (2010-2016). Jest autorem i propagatorem tzw. programu kulturowego w nauczaniu języka polskiego. Autor wielu publikacji na ten temat (w tym Kultura polska jako obca? (2011)) autor i współautor podręczników i poradników metodycznych pomocnych w nauczaniu języka polskiego poza Polską, programów nauczania oraz książki Język polski na Ukrainie w perspektywie glottodydaktycznej (2017). Był członkiem Grupy Ekspertów MEN pracującej nad Podstawą programową dla uczniów polskich uczących się za granicą(2008-2009) i projektem Włącz Polskę (2009-2012). Od 2014 r. związany z fundacją Wolność i Demokracja realizującą na Ukrainie projekty edukacyjne, koordynator projektu Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie