Polityka prywatności

zasady zachowania prywatności

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), jesteśmy zobowiązani do przekazania Ci następującej informacji.

Operatorem Witryny jest Fundacja na Rzecz Dwujęzyczności EduNowa z siedzibą w Piasecznie, ul. Czarnieckiego 33

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem. Użytkownik Witryny podaje swoje dane osobowe na zasadzie dobrowolności. Zbierane dane wykorzystywane są wyłącznie przez operatora. Udostępnienie niektórych z danych jest wymagane ze względu na specyfikę świadczenia wybranych usług portalu.

W szczególności podczas wypełniania formularza kontaktowego konieczne jest podanie adresu e-mail oraz imienia i nazwiska w celu szybkiej obsługi zdarzenia. Automatycznie zapisywany jest również numer IP komputera, z którego wiadomość została wysłana. Operator zastrzega prawo do zapisania tych danych w wewnętrznym systemie zgłoszeń, oraz przekazania osobom zewnętrznym w celu poprawy zgłaszanych problemów.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez operatora danych osobowych udostępnianych w znajdujących się w Witrynie formularzach i innych usługach Witryny w celach informacyjnych i statystycznych. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza jednocześnie uniemożliwienie korzystania z niektórych usług portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Operator nie udostępnia, nie sprzedaje w jakiejkolwiek formie zgromadzonych danych osobowych użytkowników. W celu dostosowania treści i udostępnienia niektórych funkcji Witryny wykorzystywany jest mechanizm tzw. ciasteczek (ang. cookies). Dane te nie są zestawiane z danymi osobowymi użytkowników portalu. Operator nie udostępnia dzienników zdarzeń, ani innych informacji o wykorzystaniu usług, pozwalających na identyfikację użytkowników. Podmiotom współpracującym z operatorem udostępnieniu podlegać mogą wyłącznie zbiorcze informacje w formie zestawień statystycznych. Operator przed każdą publikacją danych osobowych użytkowników na stronach portalu uzyskuje zgodę na taką publikację