Zajęcia na Ukrainie

W ramach stałej działalności Fundacji Edunowa kontynuujemy pracę na Ukrainie. W marcu odbyły się pierwsze z planowanych zajęć kulturowych na Politechnice Lwowskiej (na zdjęciu). Kolejne odbędą się w maju na polonistyce Narodowego Uniwersytetu im. I. Franki – dla studentów i nauczycieli języka polskiego oraz – niestety – online dla polonistów w Czerkasach. Dwa duże projekty czekają na rozpatrzenie w Senacie RP.

Uczestniczymy też w konferencjach naukowych i seminariach: w kwietniu na Politechnice Lwowskiej i polonistyce Narodowego Uniwersytetu im. I. Franki. Obecnie poruszamy istotny również w Polsce problem transkrypcji ukraińskich nazw własnych na język polski.